Familien i Amerika og Jens i Smørpøt


Fars farbror Christen rejste til Amerika i 1893 sammen med broderen Jens, men Jens rejste hjem igen til kæresten. Christen klarede sig godt i starten, købte gård, stiftede et mejeri, Liberty Creamery Company i 1900, og førte en retssag (”The big Christensen Case” i 1916 for en fattig landmand – se billede). Men naturkatastrofer og tredivernes krise knækkede ham. Jens sendte et par gange penge til ham.

Jens giftede sig til gården Smørpøt. Hans kone Kirstine var grundtvigianer, så det blev Jens også nødt til at blive. Samtidig tog han navnet Sønderskov efter Venø-grenen af slægten.

Christen og Jens skrev sammen lige til Christens død i 1945. Det sidste er fra 1941, sendt til det besatte Danmark – smykket med værnemagtenscensur-stempel. Enken Anna skrev på engelsk om hans død i et brev til Jens, som nogen har oversat til dansk.

Arven efter forældrene, der begge døde i 1923,

sendt i 1924

Anna's og Christen's fotoalbum

Jens og Kirstine Smørpøt

Tre ugifte sønner, Jens, Chrisian og Harald  og Jens' Ford T

Christian passede dyrene og Harald marken