Ingrid og Søren

Velkommen til vores "Erindringsværksted" - et alternativ til Facebook og Dropbox. Se også Ingrids side, ingrid-antoni.dk.
Det kommer først og fremmest til at indeholde mine og Ingrids erindringsglimt.
Indtil videre er Ingrids 'Erindringsglimt', 'Bedstemors eventyr' mv. samt min Skadhede-historie 'Skadhedeslægten og Bøvling' og en bog om Rysensten, 'Bøvling Len og Hardsyssel', udgivet, mens et tredje bind, 'Fra Hardsyssel til Horsens' er på vej'.

I øvrigt viser billedet slægtsgården Øster Skadhede i Bøvling i 1915.

Forbilleder

Her kommer i spredt orden forskellige forbilleder. De litterære har fået deres eget faneblad.

Erik Strømgren: Professor i psykiatri. Skabte et moderne psykiatrisk hospital i Risskov.

Annalise Dupont:

Første forskningschef for Det psykiatriske Centralregister

Aksel Brockhusen Bertelsen: Stor inspiration for danske og internationale kolleger

K.E. Løgstrup: "Den etiske fordring".

Søren Kierkegaard: Stor eksistensfilosof og forfatter

Johannes Nielsen: læs bogen 'Flammemennesker' af Max Bendixen om Overlægen (Johannes) og Overtossen (kunstneren og den psykiatriske patient Ovartaci).


Jørgen Aagaard: læs adskillige bøger og artikler vedrørende forskning om de sværest psykisk syge

Norman Sartorius: præsident for “The Association for the Improvement of Mental Health Program”.

Marianne Kastrup, professor i tværkulturel og socialpsykiatri, leder af Nationalt Center for Transkulturel Psykiatri i København, medformand for WPA Transcultural Section.

Peter Elsass, professor i sundhedspsykologi og filminstruktør af bl.a. 3 film om Arhuaco-indianerne

Therkel Johansen: læs 'Korning Kirkes historie & Sognets menighedsliv genem 200 år'

Eigil Holm: biolog, geolog, geograf, historiker og forfatter: se http://www.eigilholm.dk/


Frede Agger: dygtig og afholdt lærer, forstander og skoleinspektør

Leo Tandrup: læs 'Mefistos mareridt'

Svend Brinkmann: psykolog og radiomedarbejder med kritisk blik på tidens effektivitetsjag

Vincent F. Hendricks: professor i filosofi, TV-medarbejder, Rosenkjærprismodtager

Povl Munk-Jørgensen: fremtrædende professor og redaktør af Acta Psychiatrica Scandinavia

Henrik Ewald: genial gen-forsker, alt for tidligt død af kræft

Lisbeth Uhrskov Sørensen: dygtig administrator, der selv blev sparet væk


Erik Strømgren


Professor Erik Robert Volter Strömgren, 28.11.1909-17.11.1991.
Student fra Metropolitanskolen 1927 og medicinsk embedseksamen 1934.
På en mindeplade for Erik Strömgren i auditoriet ved Psykiatrisk Hospital i Risskov står:

Læge, Lærer, Forsker, Planlægger.

Omtales som
"den største og mest indflydelsesrige skikkelse, dansk psykiatri har fostret. Han forbandt en svunden tid, den klassiske psykiatri, med nutiden, og han havde visioner, der bærer langt ind i fremtiden. Hans betydning for dansk psykiatri er vanskelig at overvurdere, og han blev de sidste mange år med rette anset for "the grand old man" i international psykiatri" (Aarhus Universitets nekrolog)
"den mest fremtrædende dansker i international psykiatri i det tyvende århundrede"  (Mogens Mellergård)

Læs mere på denstoredanske.dk eller Wikipedia.

Annalise Dupont

Annalise Dupont 14.6.1917 – 3.5.2010 skabte sammen med Erik Strømgren verdens første psykiatriregister bygget på cpr-nr. Annalise var min første forskningschef. Fuld af ildhu og temperament. Startede i 1958 som overlæge og leder af De Kellerske Aandssvage-Anstalter i Brejning og videreførte i Risskov et forskningsregister over oligofrene, 'Registeret over Personer med Vidtgående Psykisk Handicap'. Læs mere på http://www.au.dk/om/profil/historie/showroom/oversigter/nekrologer/annalisedupont1461917352010/

Søren Kierkegaard

5.5.1813-11.11.1855, dansk teolog, filosof og forfatter, født i København som den yngste af syv søskende.
Student fra Borgerdydskolen i 1830, begyndte at læse teologi, men brugte størstedelen af studietiden på især filosofi og romantisk litteratur.

Embedseksamen i 1840, rejste til Jylland på en slags pilgrimsrejse til sin fars barndomsegn; Forlovede sig kort efter med den ni år yngre Regine Olsen, men opløste forlovelsen godt et år senere.

I 1838 debuterede han med Af en endnu Levendes Papirer.

I 1841 magistergrad på afhandlingen Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates.

Herefter en strøm af bøger under skiftende pseudonymer.

K.E. Løgstrup

2.9.1905 - 20.11.1981.

Den etiske fordring: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd".

Se f.eks. https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/k.-e.-løgstrup-1905-1981

Johannes Nielsen

Levede 1924-2017. Landbrugsmedhjælper i tre år og udlært gartner i 10 år. Student fra Rønde 1951, medicinsk eksamen 1958. 1.reservelæge i USA 1958-59. Speciallæge i psykiatri 1967.
Deltog i det distriktspsykiatriske forskningsprojekt på Samsø 1960-84.
Indførte betegnelsen "distriktspsykiatri" i Danmark 1964.
Oprettede Cytogenetisk Laboratorium ved Psykiatrisk Hospital i Risskov og overlæge samme sted 1968-91 samt initiativtager til Dansk Cytogenetisk Centralregister 1986, leder af dette til 1991.
Dr. med. fra Aarhus Universitet 1969 på doktorafhandling om Klinefelters syndrom - og udgav samtidig en monografi om Turners syndrom.
Initiativtager til Museum Ovartaci i Risskov 1975 - og dets leder indtil 2004.
Rådgiver vedr. udbygningen af den psykiatriske service i Tanzania i forbindelse med støtte til en sådan  udbygning fra Danida og WHO 1977·
Initiativtager til den vidt forgrenede Gallobevægelse for psykiatriske patienter, som han har foræret sine gårde i Thy.
Initiativtager til og formand for en lang række fonde, heriblandt Ovartaci Fonden og Kirsten Kjær Fonden, der driver Kirsten Kjærs Museum i Langvad i Nordjylland.
Forfatter eller medforfatter til 460 publikationer.
Hædersbevisninger: H.C. Andersen Prisen 1983 (til Johannes og Galleri Gallo), Brundtland Prisen 1986 (til Johannes og Gallo Gartneriet), The Mandy Award fra Australien "for his outstanding contribution to Turner Syndrome" 1994, Århus Kommunes Ligestillingspris 1996, Hanne Vibeke Kjærgaard Prisen 2005 og Aarhus Lokalbankprisen 2011.

Se mere på www.gallo.dk.

1936 - 2019. Speciallæge i psykiatri i 1979, har virket ved Psykiatrisk Hospital i Århus siden 1968.
Hans forskningsområder omfatter psykiatrisk genetik og psykopatologi. Han er internationalt kendt for sine tvillinge- og dual-mating studier samt et årelangt arbejde i WHO-regi med klassifikation og psykopatologi til gavn for dansk og international psykiatri. Han har været en stor inspiration for danske psykiatere og internationale kolleger med sin faglige viden og personlige integritet.

Tildelt Strömgrenmedaljen i 2006.

Aksel Brockhusen Bertelsen

Jørgen Aagaard

Klinisk professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

Professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet med særlige opgaver i Region Midt.

Citat fra tiltrædelsesforelæsningen i Aalborg (fra Amalie Skram):

'Else gik ind til Hieronimus. Han sad sidelæns ved et skrivebord og med en svag hodebevægelse tilkjendegav han Else, at hun skulde ta plads på en stol ved hjørnet af skrivebordet.
"De har det nok ikke rigtig godt," begyndte Hieronimus med en spids, bleg stemme og betragted hende ufravendt.
"Nej," fik Else med møje frem.
"De er plaget af søvnløshed," fortsatte professoren og gjorde et lidet ophold - "Deres sind er meget nedtrykt" - atter ophold - "Deres mand fortæller mig - nå, ja, kort sagt, De har det ikke godt. Vel?"
Else vilde svare, men kunde ikke for gråd.
    "Deres huslæge mener, at De burde være her lidt på hospitalet. Der har De vel ikke noget imod?" Den sidste sætning kom fort, og i det samme retted han sig i stolen.
Else rysted hodet.
Professoren rejste sig, åbned døren, og vinked til Knut.
"Deres kone kan komme herned i eftermiddag. Om en time f.eks."
"Å nej, ikke før i aften," bad Else.
"Hospitalsreglementet tillader ingen at komme ind efter kl. 6".
"Ja ja, kl. 6 da." '

Norman Sartorius

Professor Norman Sartorius er tidligere direktør for” World Health Organization's Division of Mental Health“ og nuværende præsident for “The Association for the Improvement of Mental Health Program”.

Hans baggrund er kroatisk / tysk, han er født i 1935, bor i Wien og taler 7 sprog.

Et lidt tørt interview med ham:

Da han ved en workshop i Risskov blev spurgt, hvad man som psykiater skal gøre, når man ikke har en ledig seng til en patient, som det er uforsvarligt at sende hjem. "Læg ham på gulvet!" (sådan havde han gjort i det sydlige Indien da han var ung - der var 800 senge til 1400 patienter!)

"En kroat sidder og græder og bliver spurgt hvorfor. ”Jo jeg sidder på en negl”. – Hvorfor flytter du dig så ikke! ”Det er nemmere at sidde og græde”.

Marianne Kastrup

Lægeuddannelse fra Aarhus Universitet i 1973, Ph.D. I 1983 ved Københavns Universitet og afsluttet efteruddannelse i psykiatri på Sundhedsstyrelsen i 1985. Professor ved og leder af Nationalt Center for Transkulturel Psykiatri i København.

M

edformand for World Psychiatric Association (WPA)'s transkulturelle afdeling og i bestyrelsen for Den Europæiske Psykiatriske Forening og medlem af det Etiske Udvalg og Taskforcen om Flygtninge og Indvandrere.

Tidligere med i WHO's 'Medlemmernes ekspertråd for mental sundhed' og ekspertrådgiver for Det Europæiske Råds CPT.

I 2002 blev hun valgt som WPA-zonerepræsentant for Nordeuropa.

Forfatter / medforfatter af mere end 100 peer review artikler, 15 bøger og mere end 80 bogkapitler.

Hendes særlige interesser omfatter kulturpsykiatri, psykiatrisk etik, menneskerettigheder og kvinders spørgsmål.

Peter Elsass

Peter Elsass, f. 1947, professor i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet og dr.med. Se mere på http://elsass.psy.ku.dk/

Især kendt som filminstruktør af 3 film om Arhuaco-indianerne i Colombia og forfatter.

Bøger:
1977 Indianerliv: 12 rejser blandt undertrykte indianske folk i Latinamerika                             
1980 Emigrantliv: kolonier, ghettoer - og folk på flugt i Latinamerika                                   
1992 Strategies for Survival: The Psychology of Cultural Resilience in Ethnic Minorities                 
1992 Sundhedspsykologi                                                                                   
1995 Torturoverleveren: psykoterapeutisk behandling af den traumatiserede flygtning                      
1997 Treating Victims of Torture and Violence: Theoretical Cross-Cultural, and Clinical Implications     
2003 Håndbog i kulturpsykologi                                                                           
2006 Humanistisk sundhedsforskning: teori, metode, praksis                                               
2016 Kunsten at være alene                                                                               
2018 Kunsten at være bange: Om frygt og helte                                                            

Therkel Johansen

Født 1921, tipoldebarn af De stærke Jyders pioner, Hans Nielsen Smed.

Havde Pebringgård i Korning. Skrev 'Korning Kirkes historie & Sognets menighedsliv genem 200 år', der blev meget rost:
"Værket om Korning Kirke og sogneliv er en perlerække af stort og småt gennem 200 år" skrev Horsens Folkeblad, mens Asbjørn Hellum fra Byhistorisk arkiv i Vejle skrev: "Bogen indeholder både ny viden om de religiøse forhold i Korning sogn og samler oplysninger, som ikke har været samlet før".

Eigil Holm

Fra http://www.eigilholm.dk/

"Præsentation af Eigil Holm
Jeg er biolog, geolog, geograf, historiker og forfatter af ca. 80 bøger. Jeg har illustreret de fleste af mine bøger selv med fotos, tegninger og kort. Desuden tilrettelægger jeg bøgerne. ...

Hertil kommer talrige artikler i tidsskifter og aviser om blomster og dyr, natur, miljø, arkæologi, rejser med mere. Desuden foredrag med lysbilleder, især om rejser. Jeg har lavet mange radioudsendelser og TV-udsendelser, mest for TV Aarhus og TV2 Østjylland."

Her ses også hans erindringer 'Gedved, seminariet, biologien og mig 1959-80'

Frede Agger

En af Aggers syv knægte fra Vejrum sogn syd for Struer. Kom på seminarium og blev en dygtig og meget afholdt lærer på Bøvling Hovedskole, der bl.a.indførte volleyball i gymnastiktimerne.
Senere blev han viceforstander på Hellebjerg Idrætsefterskole og skoleinspektør i Rækker Mølle.
Nu er han kendt som far til DR's Indefra-vært Anders Agger.

Leo Tandrup

Kunsthistoriker og forfatter, bl. a. 'Det oprejste menneske' og 'Mephistos mareridt'

se http://www.leotandrup.dk/

Vincent F. Hendricks

Professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og chefredaktør på filosofi-tidsskriftet "Synthese". Ordstyrer og vært på tv-serier som: Gal eller genial, Kontrovers, Vincent: Kort og kompakt, Tankens magt og Nethaderne.

Populær foredragsholderog forfatter af en række bøger om logik, erkendelse, videnskabsteori og demokrati.

Priser:
Lærebogsprisen
Videnskabsministeriets Eliteforskerpris
Roskilde Festivalens Eliteforskerpris
DRs formidlingspris, Rosenkjærprisen
Vinder af Copenhagen Science Slam

Fast klummeskribent på Ingeniøren, kommentator på Dagbladet Information og tilrettelægger på Faglitteratur P1.

Kanalchefen for P1, Thomas Buch-Andersen:
”Han er utrættelig. Og fuld af overskud har han gjort filosofien relevant”.

Svend Brinkmann

Født 23.121975. Professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske FakultetAalborg Universitet

Forfatter af en lang række bøger og artikler på syv forskellige sprog.
Blev i 2014 kendt for bogen Stå fast, hvori han gør op med tidens (selv)udviklingstyranni.
Radioprogrammet Netværket på P1 fra 2009-2016, fra 2017 Brinkmann på P1.
DRK programmet Lev Stærkt i 2014.

Priser og legater:
Blandt andet DR's formidlingspris Rosenkjærprisen og
Gyldendals formidlingspris sammen med Lene Tanggaard

Povl Munk-Jørgensen

Povl Munk-Jørgensen blev ansat på Institut for psykiatrisk Demografi i 1984 og blev leder af afdelingen inkl. Det psykiatriske Centralregister i 1987. Fra 2004 - 2011 var han professor i Aalborg og derefter professor i Risskov 2011 - 14.

Speciallægekonsulent ved Psykiatrien i Region Syddanmark og adjungeret professor i psykiatri ved SDU 2015-23, hvor han gik på pension.

Var en dygtig redaktør af ACTA Psychiatrica Scandinavia fra 1997 - 2015 og fik tidsskriftet op i den absolutte elite.

Henrik Lykke Ewald

Henrik Lykke Ewald var en yderst lovende genetisk forsker, der døde af kræft. Hans makker, professor Ole Mors, skrev en smuk nekrolog.

Lisbeth Uhrskov Sørensen

Lisbeth var en dygtig ung forsker, der efter en administrativ uddannelse i England blev chef for afdelingen for demens og ADHD, hvor Munk-Jørgensen blev professor.

En dygtig administrator, hvis stilling blev sparet væk, hvorefter hun blev chef for Retspsykiatrisk forskning sammen med Morten Deleuran.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.