OPDYRK NEGEV-ØRKENEN. En måske naiv freds-ide

Situationen i Mellemøsten virker totalt fastlåst: den korruptionsanklagede Nethanyahu gør som det passer ham, fordi ingen vestlige regeringer kan sætte ham på plads. Samtidig graves grøfterne dybere og de mest håbefulde taler for en tostatsløsning, som ingen rigtigt tror på.
Efter Holocaust havde FN i 1948 tildelt jøderne deres gamle hjemland, Israel i et område, der havde været palæstinensernes siden år 70, da romerne erobrede Israel og en jødisk udvandring tog fart. FN’s beslutning var en tidsindstillet bombe, der kun kan afmonteres gennem en radikal løsning som en etpartistat.
I Vesten havde mange en tro på, at jøder og arabere kunne forliges, men da araberne i 1948 gik til angreb på jøderne, blev palæstinenserne fordrevet i det, de senere døbte som nakba – katastrofen. Et mindretal troede på fredelig sameksistens. Waleed Safi skrev i Information 16.12.23 om Neve Shalom, der er ”noget så sjældent som et lokalsamfund, hvor israelske arabere og jøder aktivt har valgt at leve sammen. De administrerer landsbyen i et demokratisk fællesskab. De sender deres børn i samme skole. Og når indbyggerne en dag dør, begraves de på den samme gravplads” … ”1948-araberne er efterkommere af de 150.000 arabere, der blev boende inden for de israelske landegrænser, som blev tegnet efter den arabisk-israelske krig i 1948. Dermed har de ikke været en del af Nakba og de blev ikke tvangsfordrevet i 1948 som de 700.000 andre palæstinensere og udgør hele 20 procent af landets befolkning på ti millioner. I otte ud af ti tilfælde er de muslimer”.
Fra mange vestlige lande valgte idealistiske unge som Herbert Pundik at flytte til Israel for at forsvare landet og i 1960’erne tog unge fra hele verden i kibbutz som Henning Mortensen har beskrevet det i ’Hebræisk himmel’: et land af galninge, af rodløse, forvirrede unge. Meget få tænkte på arabere som andet end en daglejere.
I 1969 gik jeg i 2.G og min dansklærer udskrev et stileemne om situationen i Mellemøsten efter Israels sejr i seksdageskrigen i 1967. Næsten alle i Vesten beundrede Israel, fordi, de kunne besejre de arabiske naboer så hurtigt. I 1973 blev Israels militære styrke bekræftet efter en ny krig.
Problemerne er kun eskaeret frem til dag med flere intifadaer og et Israel, der kun satser på at blive stadig stærkere med bl.a. højteknologisk våbenproduktion og nye bosættere, der terroriserer og fordriver fredelige beboere på Vestbredden, som TV2 fortalte 30.10.23: ”Bosætteren var bag den sten der, siger Sanaa al-Adara. Han kom frem med et våben og ville dræbe Zakaria. Han ville dræbe ham på grund af krigen i Gaza” .. ”Zakaria al-Adara hørte bosætteren gå til angreb på et af de sidste huse i landsbyen Masafer Yatta. Og det var det, der fik ham til at gå op ad vejen for at hjælpe sine naboer. Indtil det pludselig var ham, der havde brug for hjælp.” I en kommentar til TV 2 siger en talsmand for den israelske hær, at man har fået melding om, at “en civil israeler har skudt mod en palæstinenser”, at våbnet er blevet konfiskeret og at politiet er ved at efterforske sagen.
Også Puk Damsgaard fortæller i et indslag i DR1's 21 søndag den 5.11.23, at fredsfløjen i Israel står fredsvagt omkring palæstinensere på Vestbredden for at beskytte dem mod voldelige bosættere.
Den eneste løsning for mig at se må være en etstats-løsning. Kræv FN-overvågede demokratiske afstemninger i både Israel, Gaza og Vestbredden (hvor Abbas regerer uden at turde afholde valg, præcis som Hamas i Gaza) som optakt til denne løsning. Som situationen er nu, kan ingen med fuld ret gøre krav på området. Og så må man tænke ud af boksen: Negev-ørkenen må kunne opdyrkes med solcelleparker og kunstvanding ligesom man i Afrika planter træer i Sahel - se Information's særnummer fra juni 2023. Her kunne både palæstinensere og jøder slå sig ned. De rige oliestater må kunne hjælpe økonomisk, og hvis træplantningen og opdyrkningen lykkes, kunne Negev blive attraktiv. Få de religiøse ledere som paven, den ledende imam og overrabineren i Israel til at finde sammen om en opfordring til våbenhvile, ligesom pave Johannes den 23. gjorde under Cuba-krisen i 1962.
En sådan løsning ville kræve tilstedeværelse af FN-tropper med hvide hjelme i adskillige år. - som i sin tid i Gaza.

Evald og Herluf Eriksen

Nytårsaften i Vester Flyndergaard

”Så er det nu – de hå’r folde’ dje’ hænder”. Erik dirigerede sine brødre nytårsaften, da der skulle drives gæk med de missionske naboer. ”Nu tå´r vi æ Wogn”. De trak af med fjællevognen og væltede den over i møddingen. Et andet år var det deres egen forkarl, der fik smidt et snetungt havreneg i favnen inde på karleværelset. ”Åh Mari’ ” fo'r han op.


Evald

"De'her behøwe a æt høé o - a goer!", sagde Evald, hvorefter han rejste sig og gik. Kirketjeneren skyndte sig ned til døren. "A finder selv u'!" På hestevognen hjem beklagede han sig til konen Anna med de samme ord. "Men Evald - han havde jo ret".

Evald Eriksen, som havde Vester Flyndergaard, var som så mange andre Flynder-boere blevet frelst til Missionen, men efterhånden blev han lidt træt af alle de skinhellige og forlod menigheden. Derfor havde præsten ved gudstjenesten dadlet alle de vankelmodige, og det ville Evald ikke høre på.

Derer flere sammenhænge mellem Øster Skadhede i Bøvling og Eriksen-familien, som går via Hartvigsen og Faaremølle. I 1835 fødtes Christen Faare Hartvigsen på Faaregaard. Han fik ”manne bar”, som Karen i Skadhede fortæller på en gammel båndoptagelse, som Herluf har gemt, nemlig 15, og i 1880 fødtes den sidste, som fik navnet Christen Skadhede Hartvigsen. En af hans søskende, Johanne, blev gift med en Søren fra Skadhede og kone i Sønder Villensgaard, en anden hed Hans, som blev gift med Maren fra Skadhede.


Familien Eriksen i 1950’erne. Herluf nr. 5 bagest

Evald og Anna fik 11 børn.

Erik i 1914 og Hartvig i 1915, Karen i 1918, Gunner i 1920, Erhardt i 1921, Carl i 1922, Herluf i 1924, Tang i 1926, Kathrine i 1927, Vagn i 1929 og Villy i 1930.


Familien Eriksen i 1960’erne. Herluf igen nr. 5 bagest; Anna døde i 1957, tilbage er Evald og de 11 børn.


I 1899 overtager Hartvig Hartvigsen Faaremølle. Blandt hans otte børn er Anna, der giftede sig med Evald i 1913. En anden er (Karen) Marie, der giftede sig med (Jens) Martinus Andersen, proprietær på Vester Rysensten.


Fodbold

Evald blev sognerådsformand i det relativt lille Flynder sogn.

Brødrene var vilde med fodbold og kunne stille et fodboldhold sammen med to fætre fra Vester Rysensten, Peter og Hartvig. De udfordrede resten af Flynder sogn til kamp og vandt. Det var deres far ikke helt glad for, da resten af sognet så lidt skævt til disse selvtilfredse knægte – janteloven gjaldt også dengang.

De spillede hvert år mod Bøvling. Om det var Bøvling KFUM mod Flynder eller en mere privat match vides ikke, men de spillede sikkert i en ko-fenne på Øster Skadhede, dvs. en græsmark der var ryddet for ko-klatter, og Flynder tabte som regel. En gang havde de dog vundet og bagefter samledes alle de unge fra begge hold i stuehuset, Flynder-boerne i én stue og Bøvling-folkene i en anden, og humøret var højt i Flynder-lejren. Så stillede Jens Skadhede sig i døråbningen mellem de to stuer og sagde tørt ”A ve, at æ Bøvling-folk ka' tåål og ta'w, men nu er a spæ’n o’ om æ Flynder-folk ka' tåål og winn”. Det var ved sådanne lejligheder i 1930’erne, at den lille Maria Elisabeth (kort Lisbeth) modstræbende spillede på klaver. Herluf spillede i øvrigt på det danske præste-fodboldlandshold ligesom fætteren Peder Brogaard Andersen.

Lisbeth tog realeksamen i Ulfborg (tidligt op, cykle 4 km til Fåre, med lokaltog til Vemb, og med DSB til Ulfborg) og ville så i 1944 til København for at blive student, men pga. krigen måtte hun i stedet blive student fra kostskolen i Struer. Herluf blev student i Struer 1942 og tog så til København for at studere teologi og historie 1942-49.

Han boede på Borcks kollegium og lærte blandt andet Erik Aalbæk-Jensen at kende. De cyklede Danmark rundt og Herluf tog sin ven og studiekammerat med ud på Vester Rysensten for at besøge hans moster og onkel, Marie og Martinus. Aalbæk var meget spændt på om det nu også var rigtigt, hvad Herluf havde fortalt om Martinus' måde at fremsige Fadervor på, og Martinus skuffede ikke. ”FaderVOR, du som er i HIMlene..” med tryk på 'vor' og 'him'. Samme Martinus var en både from og yderst praktisk mand. Midt under afliringen af Fadervor efter middagen, kom han i tanker om soen der var ved at fare og skulle lige høre hvordan det nu gik med den – eller karlen skulle lige ha' besked om eftermiddagens gøremål.

"Mænd mod Piger" på Vester Krogshede i 1950. Fra arkiv.dk


Eurospark-problemer, forsøgt løst af Sven Åges avatar

Sven Åge havde bygget sig en avatar, en robot der ku’ ta' skraldet, når Sven Åge havde dummet sig - som da han parkerede sin nye Dacia Spring lidt ulovligt. Selvfølgelig kostede det en kontrolafgift på 290 Euro. Sven Chat, som avataren hed, måtte skrive en klage til Apcoa, der stod bag Eurospark, der efter mange kontroverser med sure bilister havde taget konsekvensen og indsat et 's' i navnet. Derfor skrev han til Chat.OpenAI.com (herefter kaldet openai_chat, som Wikipedia beskriver således:


"ChatGPT Udvikler OpenAI

Type                Artificial intelligencechatbot
Hjemmeside  openai.com/blog/chatgpt/

ChatGPT er en maskinlæring prototype på en chatbot udviklet af OpenAI som er specialiseret på dialog. Chatbotten er en stor sprogmodel finjusteret via både supervised og reinforcement læringsteknikker. Grundmodellen som blev finjusteret var OpenAI's GPT-3.5 sprogmodel, en forbedret version af GPT-3.

ChatGPT blev lanceret i november 2022 og har fået opmærksomhed for sine detaljerede og velformulerede svar, selvom dens faktuelle nøjagtighed er blevet kritiseret.

I løbet af få dage opnåede OpenAI ChatGPT en million brugere. ChatGPT kan bl.a. bestå eksamener, skrive artikler og reducere antallet af bugs i software".


openai_chat svarede:


"Jeg forstår, at du har et problem med en kontrolafgift på 290 Euro, som du mener er uretfærdig. Hvis du ønsker at klage over afgiften, kan du følge disse trin:

Kontakt den virksomhed, der har udstedt afgiften. I dette tilfælde vil det være Apcoa, der står bag Eurospark. Det er bedst at kontakte dem via deres kundeservice eller via en skriftlig klage.

Fortæl dem, hvad der skete, og hvorfor du mener, at afgiften er uretfærdig. Giv dem alle relevante oplysninger, såsom dato, tid, sted og eventuelle andre relevante detaljer.

Bed om at få afgiften annulleret eller nedsat. Hvis du ikke får tilfredsstillende svar fra virksomheden, kan du overveje at kontakte en forbrugerorganisation eller en advokat for at få hjælp til at føre sagen videre.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med virksomhedens reaktion, kan du overveje at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. I nogle lande kan du også indgive en klage til en særlig klageenhed eller til en klagenævn.

Det er altid en god idé at holde dokumentation for alle korrespondancer og oplysninger, du har modtaget om afgiften, da dette kan være nyttigt i en eventuel klageproces."


Sven Chat: Jeg står i en komplet Kafkask situation mht. Eurospark, som ingen rigtigt har forstået.
Essensen er, at Eurospark omgiver sig med et skjold i form af en umulig webside uden kontaktmuligheder, der tilmed ikke vil kendes ved mit sags-løbenr.


openai_chat:
Det lyder frustrerende, at du ikke kan få kontakt med Eurospark og at de ikke vil kendes ved dit sags-løbenummer. Det kan være en god idé at prøve at kontakte dem via telefon eller e-mail i stedet for at bruge deres hjemmeside, hvis dette ikke har været muligt hidtil. Det kan også være en god idé at undersøge, om der er andre mulighederfor at få hjælp, f.eks. ved at kontakte en forbrugerorganisation eller en advokat.

Hvis du stadig ikke får svar fra Eurospark, kan du overveje at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. I nogle lande kan du også indgive en klage til en særlig klageenhed eller til en klagenævn.Det er altid en god idé at holde dokumentation for alle korrespondancer og oplysninger, du har modtaget om sagen, da dette kan være nyttigt i en eventuel klageproces.


Sven Chat: Jeg har prøvet næsten alt, Parkeringsklagenævnet, telefon og mail


openai_chat, der i øvrigt har lært en forsigtig sagfører-tone, gentager i stigende grad sig selv med små variationer – og skriver desværre ’en klagenævn’.


Sven Chat:Nu vil jeg kontakte ministeren og politiske partier


openai_chat:
Det kan være en mulighed at kontakte politiske partier og/eller ministeren for at få hjælp med at løse sagen med Eurospark. Det kan dog være en god idé at undersøge, om der er andre muligheder for at få hjælp først, da dette ofte vil være den hurtigste og mest effektive måde at få løst sagen på.


Sven Chat skrev til Apcoa samt transportministeren, SF og Alternativet:


Kære Apcoa, kære transportminister, kære SF og Alternativet,

I har desværre ikke læst min mail grundigt nok. Når jeg ikke kan finde min sag, er det fordi jeres fejlramte webside aldrig har registreret den!

Derfor har jeg fået en rykker, som jeg naturligvis ikke vil betale.

Man kunne få den tanke, at I med fuldt overlæg har rod på websiden, så I kan udspy en strøm af rykkere. Det minder om den sag andre utilfredse p-kunder har anlagt mod Eurospark.

Kort sagt: drop sagen, eller jeg kommer med et modkrav for at spilde adskillige timer af min tid på web-problemer samt på denne klage. Kr. 1200 for de mange timer er lavt sat.

Som Cato mener jeg I øvrigt, at Eurospark har forskertset retten til at opkræve P-bøder I Danmark.

Lidt trætte hilsener
Sven Chat”


Som bilag et billede af en faktura, da kun jpg-filer kunne vedlægges.


Fordi Svend Åge Madsen havde inspireret til navnet på historien, sendte jeg den til ham under emnet Lige en tænkepause(fordi han lige havde skrevet en tænkepause for Århus Universitetsforlag) og han svarede:


Hvem har ikke brug for en tænkepause? Tak for det tilsendte. Jeg forstår at du også har været et spark forbi E-spark. Jeg var det, vist i 2021. Forløbet nogenlunde det samme, hvor jeg (beskeden som jeg er) nøjedes med at opkræve 200 kr. for min ulejlighed.


Min erfaring: Mod indspark fra Euro- kæmper selv guderne forgæves.


Håber du - bortset fra livets små spark - har det godt


Svend Åge"


Europark sendte imidlertid flere rykkere, nu med ekstra rykkergebyrer og  to ens inkassovarsler kom samtidig. Nu skrev Sven Åge til firmaet:

”Vedrørende kontrolgebyr nr. ...

Min sag startede med en dum misforståelse, idet jeg fulgte anvisningen på jeres webside og påklagede afgiften, som jeg mener er uretfærdig, da jeg parkerede på Arbejdernes Landsbanks P-plads.SvenÅge hørte ikke mere fra Europark, før efter et par måneder, men de insisterede stadig på, at han skulle betale. Han forsøgte at sende fakturaen igen og tilbød at slå en streg over differencen på kr. 870. Så forsøgte han at skrive til borgmesteren.og han var så heldig, at Folketinget i en ny lov i 2024 anbefalede kommunerne at hjemtage parkerings-kontrollen med den begrundelse, at det ville blive en ren win-win: når afgiften ender i Kommune­kassen ville meget færre brokke sig og samtidig blev det en overskudsforretning at overtage P-vagterne og købe en mere brugervenlig it-løsning.

.

31-August-2020

Løkkes selvynk

Mon ikke han med fordel kunne slå pjalterne sammen med Anders Samuelsen - eller seriegrundlæggeren Simon Emil A.?

23-Maj-2019

Rasmus Paludan

Der er mange forskellige holdninger til, hvordan man bedst behandler Stram Kurs og Paludan.
Man kunne ihukomme Børge Outze på fynsk: 'Hvorfor sku' je sla ham. Jeg smider ham op i luften så kan han sla sig selv.'
Siden Paludan opstillede, har han gjort sig stor umage med at fornærme folk, først Mimi Jacobsen, så politibetjentene og senest de handicappede, som direkte blev svinet til, så man mindedes 30ernes tyske love. Clement forsøgte ihærdigt at udstille hans racisme i Debatten, mens Ida Auken opfandt Stram Kus, som vi morede os meget over.
Man må forudse et eklatant nederlag til ham den 5. juni, hvorefter han troskyldigt beklager sin skæbne: 'Hov, nu var der vist ikke flere tilbage, jeg kan fortælle sandheden'. 'Der var ti, der var ni, der var otte ... små cyklister'.

01-Juni-2016

Rigsretssag og kommissionsundersøgelser (læserbrev i Information)

I 1980’erne svigtede daværende Justitsminsister Erik Ninn-Hansen (K) de tamilske flygtninges retskrav. Det resulterede i en rigsretssag. Og i 00’erne svigtede så daværende Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) statsløse børns retskrav. Hun undgik med nød og næppe en rigsretssag, men hendes topembedsmænd fik hård kritik.
I dag tvinger så Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbergs (V) ministerium flygtningebørn ud af landet – se blot DR2s dokumentar »Børn alene på flugt: Udvist til døden?«, der blev vist første gang den 30. maj. Spørgsmålet er, hvor langt Støjbergs embedsmænd vil gå for at tækkes DF og Venstre og trodse kritik fra et væld af organisationer, advarsler fra den Internationale Organisation for Immigration (IOM) og lignende. Hvad mon en eventuel kommission vil mene om sagen om et årtis tid?

31-Marts-2016

Poetisk April på Horsens kommunes biblioteker

fodsvamp findes
fodsvamp og dræbersnegle findes
fodsvamp og dræbersnegle og ramsløg i Risskov,
men også anemoner

02-Juli-2018

Regionernes it-systemer

Sundhedsplatformen bliver med god grund kritiseret. Det kan undre, at staten ikke laver en samlet vurdering af alle regionernes it-systemer og anbefaler de bedste løsningselementer, som hver region har fundet frem til.

Jeg har kendt en del til systemerne i regionerne Midt og Sjælland, og det er mit indtryk, at Midts fungerede rimeligt mht. elektronisk journalskrivning mv., mens Sjællands fordel lå i muligheden for at trække data til forskningsbrug ud af systemet, en vigtig detalje for forskere.

Sundhedsplatformen har utvivlsomt høje ambitioner, men man burde efter min mening ha' stillet sig tilfreds i første omgang med et system med dataudtræk som på Sjælland kombineret med elektronisk journalskrivning mv. fra Midt. Så ku' man stille og roligt udbygge systemet i stedet for at lave en ny Blå Kort-skandale.

04-Marts-2015

Open letter to the president of the United States

France and Denmark has suffered a terror attack and it seems as if the western world is battling against ISIS and all radicals in the islamic world. Maybe the best way to loosen the relations would be an unconditional excuse from you for Abu Graib and Guantanamo (of course you would have to close it first!). At the same time you, mr. president, should give amnesty to Chelsea Manning and safe passage to Julian Assange and Edward Snowden whose only crime is that they pointed at the American war crimes.
I sincerely believe that these three people, Bradley Manning, Julian Assange and Edward Snowden will be a burden for your reputation, if you do not free them. And I'm sure we are many of your warm supporters around the world that are very disappointed that you will not let them free.
Yours sincerely,

09-November-2017

Whiskybælte-konservative - DR debat

Diverse konservative inkl. de såkaldte nye borgelige, nye demokrater osv. er totalt uvidende om de faktiske forhold uden for Whiskybæltet. Det er patetisk at høre Vermund, Hans Toft, Selsings, Peter Seier Christensen m.fl.
Det er lige før man foretrækker den ægte vare, dvs. Pia K. og Inger Støjberg.

28-Januar-2017

Borgerløn, læserbrev

Den franske socialist og potentiel præsidentkandidat Benoît Hamon er - som den amerikanske senator og præsidentkandidat Bernie Sanders - tilhænger af borgerløn.
I en tid, hvor stadig flere robotter overtager både det fysiske arbejde og efterhånden stadig flere arbejdsområder i det hele taget, er det oplagt at gøre som de første demokrater i Athen: giv borgerløn til alle, der ikke er så heldige at kunne få et arbejde. I Athen kunne alle frie borgere dyrke politik eller kultur, mens slaver udførte det fysiske arbejde.
I øvrigt ville klima- og andre flygtninge være glade for at blive vores "slaver" (ikke mindst som såkaldt "varme hænder"), ligesom fremmedarbejderne i de glade tressere.
En oplagt politik for hele Rød Blok, ikke bare for Alternativet.

16-Juli-2017

Nok en fishing-mail i indbakken - sendt i min brors navn

Jeg håber, at dette når dig i tide, Jeg tog en tur til Kyiv, Ukraine og havde min taske stjålet med indeholdende mit pas, kontanter og kreditkort fra mig. Ambassaden er indforstået og villig til at hjælpe ved at lade mig flyve uden mit pas, men jeg mangler at betale for en billet samt bosætte hotelregninger. Derfor kontaktede jeg min bank angående et nyt kreditkort som uden det er jeg desværre forhindret i at få adgang til midler, men vil går 4 arbejdsdage.
Jeg har derfor brug for dig til at låne mig nogle penge og beløbet bliver betalt tilbage så snart jeg vender tilbage. Jeg afventer dit svar.

Rapport fra et vådt gulv uden gulvspand

Psykiater, professor Poul Videbech

Psykiater, professor Poul Videbech

Martin A. Hansen. Løgneren.

13. marts. Det er taaget.

Natanael, jeg har fået lyst til at fortælle ...

13. marts.2022. Det er taaget.

Bad som i Studenterhuset for 50 år siden (vådt gulv - man må være akrobat for at redde tøjet fra at bli' vådt). Papir på gulvet - tørrer det værste op

Om morgenen bliver gulvet tørret af rar dame. Hun siger, det nok er pga selvmordsfare, der ikke er noget forhæng og ingen bruseslange. Man burde ha' lavet faste skillevægge.

Bruseslangerne skal lånes og bli'r aldrig afleveret igen.

De bipolares morgenkonference, man får snakket godt, mens Deadline kører på repeat.
Note. Kreaturer bindsel. Ovst. kun rod.
Motionsrummet er mit nye rum! Afd. er sikkert fuldt booket hver weekend.

Fire rum isoleret pga. Corona. Leksikonkryds. Myldretanker.

14. marts. Afdelingen som dengang på Vejle Sygehus' øjenafdeling. God mad, dog med kød, rart personale.
Vi ku' bytte bøger mellem Røde Kors og Psyk.
Sød lille dame, Jytte L W Sørensen, 70 og bipolær som mig, Rigtig god snak.

(Hun tilgiver nok, jeg nævner hendes navn her)

Borgen: politik på høje nagler, pludselige ændrede handlinger / personkonflikter osv.
USA, Kina, Grønland.
Perfekte skuespillere, osse de grønlandske
Trods afbrydelser. Jytte, Carsten med flere har lånt vores bøger, som jeg hentede bag i bilen.
Deadline: Klitschko-brødre i Kiev. Ta'r et foto, sender til Hans Jacob.
Hele verden hænger sammen som en sommerfugl i Kina med effekt i Danmark
Spørg IT-afd., om disse sms kan samles i en mail

15. marts kl. 6.04. Hvor mange sms? 38. Fejl, brug Siri, sig Noter

16. marts. Vågnede kl. 3.57 med koldsved. Corona? Ringede 112 - videre til Lægevagt: "slå koldt vand i blodet"

06-Oktober-2022

Stop dit klynk på 'Den rådne banans' vegne (læserbrev i Jyllandsposten))

Kære Inger Støjberg
Du er imod eliten i København og tror folk i udkantsdanmark skal hjælpes til bedre forhold. Du har ret for så vidt, at man har fået for langt til sygehus og at det mange steder kniber med at få læger.

Men du var selv med i den Løkke-regering, der besluttede supersygehusene og gennemførte en katastrofal kommunalreform i 2007, der mest var til glæde for de private virksomheder, der bød ind på kommunernes opgaver.
Mange af de vestjyder, jeg kender, er stolte over at klare sig selv. Det gælder både Vestas og nye kunstcentre i Tistrup og Videbæk og mindre kunst-gallerier i f.ex. Fjaltring. Og faktisk bliver mange dygtige og billige håndværkere hyret til opgaver i Østjylland eller Sjælland.
I øvrigt har også Lolland taget skeen i egen hånd.
Så stop dit klynk på 'Den rådne banans' vegne.

Del siden