Rysensten og Vester Rysensten

Bogen 'Bøvling Len og Hardsyssel' af Suzanne Schliemann, Hakon Rahbek, Peder Brogaard Andersen og mig er udgivet af http://www.forlagetaadalen.dk i 2017

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Fra forordet:

"Skriftet fortæller historien om Bøvling Len og Rysensten i lyset af de åndelige vækkelser efter 1864. Ikke mindst viser vi de positive sider af Indre Mission, nemlig et varmt og familiært miljø i hjemmene, som alle tjenestefolk satte pris på – det var aldrig nødvendigt at avertere efter folk. Gårdene Rysensten og Vester Rysensten har en lidt forunderlig parallel historie med fælles ”stamfader”, hedebonden Anders Pedersen, Vendelbo i Borris."

Henrik_Rüse
Mogens Sehested
Rahbeks Rysensten
Rysensten som Bed'n Breakfast

Kirsten og Anders Rahbeks bryllupssang

.

Kirsten Rahbeks legitimationskort

.

Anders Rahbek

til daglig

K. V. Rahbek

Anders' bror, redaktør ved Lemvg Avis. Måtte gå under jorden i 1943.

Borggården

på Rysensten

Bryllup i 1957

Lis Rahbeks bryllup med Karl Roesgaard

Frihedsfesten 1945

Anders Rahbek taler. Han havde bl.a. ladet indkvarterede tyskere lytte til BBC og skjult desertører- én af dem røbede desværre sig selv.

Kirsten og Anders Rahbeks sølvbryllup 1950

Hele familien er samlet

Rahbeks i storstuen

Datteren Astrid serverer

Vester Rysensten

Peder Brogaard Andersen er søn fra Vester Rysensten. Han blev præst, sidst i Skjern (hvor han et par år delte kirke med pastor Lomholt fra den konkurrerende valgmenighed i Bøvling), og har skrevet de erindringer, der indgår i bogen.

Et eks.:
Vilhelm Grydholt var 6. karl på V. Rysensten.
En aften påstod han, at han kunne balancere et vaskefad fyldt med vand på spidsen af et firetommer-søm. Han stod op på en vaskebænk og sagde 'Det er bedst, te a stå hæ op, så ka I bej sej mæ al samm' og bad om vaskefadet med vand og sømmet. Pludselig tabte han sømmet, og straks var der en, der bøjede sig galant ned for at række ham det igen, men i samme øjeblik hældte Vilhelm vandet ned over ham.

Så gik den vilde jagt, der endte i spisestuen, hvor far sagde: 'I spisestuen er alle fredede. Hvad I gør derude, kommer ikke mig ved'.

En anden gang var vi forberedt og havde spærret alle flugtveje af med vandspande på nær flugtvejen hen over møddingen ad møddingsplanker. Da Vilhelm opdagede, at hans flugtveje var spærrede, sagde han med et lumsk grin: Nå, I har nok glemt min private flugtvej', men vi havde fjernet to møddings-planker på det mest bløde sted. Da vi kom ind til aftenkaffen, spurgte far: 'Hvor er Vilhelm?'. 'Han sidder oppe i møddingen til bæltestedet'. 'Nå, så I har endelig fået ram på ham'.

Fåremølle-familiens 6 søstre

Fåremølle-familiens 6 søstre

Bedstemors mindeblad

Bedstemors mindeblad


Den rummer erindringer af Hakon Rahbek og Peder Brogaard Andersen, to halvfætre fra hhv. Rysensten og Vester Rysensten - foruden stof om Hardsyssel. Vi afholdt pressemøde om bogen på Rysensten den 5.12.2017 kl. 17, tilfældigvis præcis 100 år efter at Hakons farfar kørte ind på Rysensten, som han selv fortalte.

Bøvling var et sogn med 'to af alting', to trosretninger med hver sin kirke, mejeri, skole, købmand, bager og smed. Nævnte halvfætre tilhørte Indre Mission.