Institut for psykiatrisk demografi


50 års jubilæum

Festskrift for 50 års jubilæet købes hos

Publikationsliste for bogen findes på

Festskriftets forord af Jørgen Aagaard

Forsker i svært psykisk syges forhold

Dr.Med. oktober 1984, Specialist i psykiatri april 1988

Professor ved Aalborg Universitet og ved Aarhus Universitet 2014


Professor Strömgren

I anledning af at Institut for Psykiatrisk Demografi, Risskov blev etableret for 50 år siden - og helt præcist den 1.4.1969 - har vi som organisationskomite taget initiativ til, at det skal fejres med et festskrift og en fest. Professor, overlæge, dr. med. Erik Strömgren havde mange erfaringer fra psykiatrisk demografisk forskning på Bornholm. I 1957 blev et tilsvarende projekt etableret, hvad angår befolkningen på Samsø. Den type af projekter, der var relativt nye i såvel data, indsamlingsform som design, kan beskrive debut og forløb af specifikke psykiatriske sygdomme over tid i et afgrænset geografisk område, herunder med mulighed for korrelationer til demografiske forhold. Registrene havde i Danmark gennem generationer været systematiske manuelle sygdomsregistre i særdeleshed vedr. Arvebiologiske sygdomme. I et samarbejde med Arvebiologisk Institut, København, blev deres register overført til Risskov i 1966. Det var det første skridt til opbygning af et Demografisk Institut i Risskov.

I 1968 indførtes i Danmark, som et af de første lande i Europa, cpr-numre, som entydigt identificerer alle landets borgere. Det fik en meget positiv konsekvens for registre og register-forskning.

År et efter, og helt præcist den 1.4.1969, blev verdens første cpr-baserede psykiatriregister oprettet i Risskov med tilhørende forskningsinstitut — på initiativ af professor Erik Strømgren og med overlæge Annelise Dupont, som den første leder.

Det lykkedes for en række af fremsynede folk - fra psykiatrien og fra det politiske niveau - udover de fysiske rammer at få etableret Institut for Psykiatrisk Demografi med en overlæge og fire reservelæger til klinisk forskningsarbejde og en programmør og en statistiker samt 12 - 14 professionelle sekretærer til registreringsarbejde og hjælpsomhed til forskningsarbejdet.

Gennem årene har der været en betydende og stigende forskningsaktivitet.Medarbejdere har opnået tilladelse til at benytte udvalgte data fra Det psykiatriske centralregister.

Festskriftet består af indlæg fra nogle af de mange medarbejdere, der gennem årene har arbejdet på Institut for Psykiatrisk Demografi.

Endvidere har hospitalets bibliotekar identificeret forskningsartikler, hvor en eller flere medarbejdere fra Instituttet har været medforfattere.


Organisationskomiteen for festskriftet består af:

  • Marianne Kastrup (d121304@dadlnet.dk)

  • Søren Skadhede (soren.s@stofanet.dk)

  • Jørgen Aagaard (jaagaard@privat.dk)

Hanne Høvring har læst korrektur og sammen med Anne Grethe Mogensen siddet i kernegruppen af planlæggere, mens Grete Spencer, Anne Marie Therkelsen, Troels Lyngby og Jens Lund har deltaget i et eller flere planlægningsmøder.